این محصول یک رنگ آلکیدی بلندروغن و تک جزئی بوده که با رنگدانه‌های غیرسمی پر شده است و چسبندگی مناسبی به سطوح آجری، استیل، چوبی و گچی دارد. این رنگ دارای خاصیت یکنواخت شوندگی، چسبندگی و اعمال آسان است و برای رنگ‌آمیزی سطوح داخلی و خارجی ساختمان‌ها استفاده می‌شود.

  • جامد حجمی             1±52%  (سفید خالص)(متفاوت در فام‌های مختلف)
  • چگالی                     0.05±1.5 کیلوگرم بر لیتر  (متفاوت در فام‌های مختلف)
  • نقطه اشتعال             º35<
  • فام/براقیت              سفید/براق
  • نسبت ترکیب            تک جزئی
  • تینر مناسب              IriThin11

آیکون دانلود