اين محصول يك آستری آکریلیک پایه آب به همراه مواد افزودنی مخصوص، پرکننده‌ها و رنگدانه‌های مناسب است که مطابق استانداردهای روز دنیا طراحی شده است.  این محصول چندمنظوره بوده و براي بازه  وسیعي از فضاهای داخلي و خارجي قابل استفاده مي‌باشد. اين آستری يك پوشش ابتدايي و پايه براي سیستم رنگ‌آمیزي قبل ازاجراي پوشش نهايي مي‌باشد كه ناهمواري های سطح را حداقل نموده و باعث يكنواختي، صافي سطح و نیز ارتقاء كیفیت رنگ نهايي مي‌شود.

  • جامد حجمی            % 1±50
  • چگالی                     0.05±1.55 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال            35ºC<
  • فام/براقیت               سفید/مات
  • نسبت ترکیب            تک جزئی
  • تینر مناسب              آب

آیکون دانلود

با توجه به این که اعمال رنگ بر روی یک سازه در قالب یک سیستم پوششی و با ضخامت‌های مختلف صورت می‌گیرد، نیاز است تا برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و قیمت تمام شده و به حداکثر رساندن کارایی با معاونت فروش و واحد مهندسی فروش شرکت دریا تامین تماس حاصل فرمائید.