اين محصول يك بتونه آكريليك تسطيح كننده پايه آب مي‌باشد. بتونه پرداخت يك محصول چندمنظوره و براي بازه وسيعي از فضاهای داخلي و خارجي قابل استفاده است. از اين محصول براي ايجاد صافي و يكنواختي در سطوح متخلخل، ناهموار و نايكنواخت استفاده مي‌شود. با توجه به سرعت خشك شدن مناسب بتونه آکریلیک، شرایط برای انجام عمليات بعدي مانند سنباده‌زني و رنگ‌آميزي به سرعت فراهم می‌گردد.

  • جامد حجمی            % 1±51
  • چگالی                     0.05±1.60 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال            35ºC<
  • فام/براقیت               سفید/مات
  • نسبت ترکیب            تک جزئی
  • تینر مناسب              آب (بدون نياز به آب براي رقيق شدن)

آیکون دانلود

با توجه به این که اعمال رنگ بر روی یک سازه در قالب یک سیستم پوششی و با ضخامت‌های مختلف صورت می‌گیرد، نیاز است تا برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و قیمت تمام شده و به حداکثر رساندن کارایی با معاونت فروش و واحد مهندسی فروش شرکت دریا تامین تماس حاصل فرمائید.