این محصول یک پرایمر تک جزئی بر پایه رزین آلکیدی اصلاح شده و هواخشک می‌باشد که از خوردگی فلز در محیط‌های صنعتی و دریایی(بالای خط آبخور) جلوگیری می‌کند.

  • جامد حجمی             1±45%
  • چگالی                     0.05±1.36 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال             º35<
  • فام/ براقیت                قرمز قهوه‌ای، طوسی / مات
  • نسبت اختلاط            تک جزئی
  • تینر مناسب              IriThin11

آیکون دانلود

با توجه به این که اعمال رنگ بر روی یک سازه در قالب یک سیستم پوششی و با ضخامت‌های مختلف صورت می‌گیرد، نیاز است تا برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و قیمت تمام شده و به حداکثر رساندن کارایی با معاونت فروش و واحد مهندسی فروش شرکت دریا تامین تماس حاصل فرمائید.