یک جلای آلکیدی تقویت شده با سرعت خشک شدن بالا و قابل استفاده برای سطوح داخلی و خارجی می‌باشد. جریان‌پذیری و خواص ظاهری آن عالی بوده و فیلم پوشش آن انعطاف پذیر است. IriShineTM می‌تواند بر روی سطوح چوبی استفاده شود.

  • جامد حجمی             1±42%
  • چگالی                     0.05±0.92 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال             º21<
  • فام/براقیت               شفاف/براق
  • نسبت ترکیب            تک جزئی
  • تینر مناسب              IriThin11

آیکون دانلود

با توجه به این که اعمال رنگ بر روی یک سازه در قالب یک سیستم پوششی و با ضخامت‌های مختلف صورت می‌گیرد، نیاز است تا برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و قیمت تمام شده و به حداکثر رساندن کارایی با معاونت فروش و واحد مهندسی فروش شرکت دریا تامین تماس حاصل فرمائید.