این رنگ یک محصول تک جزئی رقیق شونده با آب بر پایه رزین پلی وینیل استات می باشد.  IriPlus100 TM  برای قسمت های داخلی پیشنهاد می گردد.این محصول بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتن و مصالح ساختمانی قابل استفاده است.این رنگ پشت پوشی خوب، چسبندگی عالی، پایداری رنگی، قابلیت شستشویی و مقاومت مکانیکی مطلوبی داراست.

  • جامد حجمی            % 1±37
  • چگالی                     0.05±1.5 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال             º35<
  • فام/براقیت               سفید/مات
  • نسبت ترکیب            تک جزئی
  • تینر مناسب              آب

آیکون دانلود