این محصول یک پرایمر/پوشش پرجامد با خواص ضدخوردگی عالی تحت شرایط با خوردگی بالا می‌باشد.

  • جامد حجمی             78%
  • چگالی                     0.05±1.4 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال             º25<
  • فام/براقیت               طوسی،قرمز قهوه‌ای/ نیمه براق
  • نسبت اختلاط            پایه به هاردنر 75 به 25 (بر اساس حجم)
  • تینر مناسب               603

آیکون دانلود

با توجه به این که اعمال رنگ بر روی یک سازه در قالب یک سیستم پوششی و با ضخامت‌های مختلف صورت می‌گیرد، نیاز است تا برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و قیمت تمام شده و به حداکثر رساندن کارایی با معاونت فروش و واحد مهندسی فروش شرکت دریا تامین تماس حاصل فرمائید.