این محصول آستری سریع خشک شونده بر پایه رزین آلکیدی می‌باشد که با پیگمنت‌های مناسب ضدخوردگی غیر سمی فرموله شده است. این آستری جهت استفاده بر روی سازه‌های فولادی در محیط های دریایی و صنعتی مناسب می‌باشد. این رنگ از قلمخوری و همترازی خوبی بر روی سطح برخوردار است و به دلیل چسبندگی بالا برای رنگ آمیزی ابزار آلاتی که از آماده سازی سطح مناسبی برخوردار است، مناسب می‌باشد.

لازم به ذکر است که این آستری برای حفاطت سازه‌های غوطه‌ور در آب و یا به منظور پوشش‌دهی آستری‌های حاوی پودر روی مناسب نمی‌باشد.

  • فام:

قرمز(65)

اخرائی(66)

  • درصد جامد حجمی: %49
  • دانسیته: 1.37 الی 1.47 (Kg/Lit)
  • براقیت: مات

  • روش اعمال

لازم است که رنگ پیش از اعمال بخوبی هم زده شود تا بصورت محلول کاملا یکنواختی درآید.

  • اسپری با هوا:

فشار سر نازل 3 الی 5 (bar)

قطر نازل: 1.2 الی 2.0 (mm)

حجم تینر توصیه شده: 0-%10

  • اسپری بدون هوا:

فشار سر نازل 120 الی 150 (bar)

قطر نازل: 0.48 الی 0.58 (mm)

زاویه اسپری: 40 الی 80 درجه

حجم تینر توصیه شده: 0-%5

  • قلم‌مو یا غلطک: مناسب بوده و برای رسیدن به ضخامت مورد نظر باید چند لایه  اعمال شود.  حجم تینر توصیه شده: 0-%5
  • تینر: T-600
  • زمان خشک شدن و پوشش مجدد:

آیکون دانلود