این محصول بر پایه رزین اپوکسی اصلاح شده به وسیله کولتار می‌باشد و برای کاربرد در مخازن غیربهداشتی، لوله‌های مدفون، زنجیر و لنگر کشتی کاربر دارد. پوشش بر پایه این رنگ از مقاومت شیمیایی، خوردگی و سایشی خوبی برخوردار است. هم چنین این رنگ با سازه‌های فولادی و بتونی سازگار می‌باشد.

 • فام: مشکی(99)، خاکستری مایل به قهوه‌ای(54)
 • درصد جامد حجمی: 69%
 • دانسیته: 1.35 الی 1.45 (Kg/Lit)
 • نسبت اختلاط: جز A به جز B بر اساس حجم: 85 به 15

دقت شود رعایت دقیق نسبت اختلاط موجب کارایی مناسب پوشش نهایی خواهد شد. همچنین پس از افزودن اجزا می‌بایست مخلوط به خوبی همزده و یکنواخت گردد.

 • فرصت کاربری(Pot Life): هشت ساعت در دمای 10 درجه سلسیوس، 5 ساعت در دمای 23 درجه سلسیوس و 4 ساعت در دمای 30 درجه سلسیوس
 • براقیت: مات

 • روش اعمال:

لازم است که رنگ پیش از اعمال بخوبی هم زده شود تا بصورت محلول کاملا یکنواختی درآید.

 • اسپری بدون هوا:

فشار سر نازل: 150 الی 250 (bar)

قطر نازل: 0.48 الی 0.78 (mm)

زاویه اسپری: 40 الی 80 درجه

مقدار تینر مناسب: 0 الی 5 درصد

 • اسپری با هوا:

فشار سر نازل: 4 الی 6 (bar)

قطر نازل: 1.5 الی 2.0 (mm)

مقدار تینر مناسب: 0 الی 10 درصد

 • قلم‌مو :

مناسب بوده و جهت رسیدن به ضخامت مورد نیاز، چند لایه اعمال شود.

مقدار تینر توصیه شده 0 الی 5 درصد

 • تینر: T-603
 • زمان خشک شدن و پوشش مجدد:

آیکون دانلود