رنگ ضدخزه فاقد عنصر سمی قلع، فرموله شده با ترکیبی از ضدخزه‌های مناسب جهت حفظ شناور در آب و هوای معتدل. این رنگ قابلیت اعمال بر روی کلیه سیستم‌های ضدخوردگی پارس پامچال و هم‌چنین پوشش‌های ضدخزه قدیمی را دارا می‌باشد.

  • فام:اخرایی تیره(69)، اخرائی(66)
  • درصد جامد حجمی: %46
  • دانسیته: 1.55 (Kg/Lit)
  • براقیت: مات

  • روش اعمال

لازم است که رنگ پیش از اعمال بخوبی هم زده شود تا بصورت محلول کاملا یکنواختی درآید.

  • اسپری بدون هوا: فشار سر نازل 120 الی 150 (bar)     قطر نازل: 0.41 الی 0.58 (mm)     زاویه اسپری: 40 الی 80 درجه
  • قلمو یا غلطک: مناسب بوده و برای رسیدن به ضخامت مورد نظر چند لایه باید اعمال شود.
  • تینر: T-601
  • زمان خشک شدن و پوشش مجدد:

آیکون دانلود