این رنگ از سری رنگ‌های Cleanship پوششی ضدخزه با مکانیسم خودصیقل‌شونده است که به وسیله ترکیبی از خزه کش‌ها جهت حفاظت از شناورها در برابر عوامل ارگانیک دریایی فرموله شده است. این رنگ به دلیل نوع خاص رزین‌های به کار رفته در آن، با روندی خطی خزه کش‌ها را در آب آزاد می‌سازد که موجب می‌شود شناور در بازه زمانی بیشتری از ارگانیسم‌های دریایی محفوظ بماند. همچنین در این محصول مس اکساید به کار نرفته که به همین دلیل گزینه مناسبی برای شناورهای آلومینیومی می‌باشد.

  • فام:   قرمز(66)، قهوه ای(69)
  • درصد جامد حجمی:   %50
  • دانسیته:   1.40 الی 1.50 (Kg/Lit)

  • روش اعمال

لازم است که رنگ پیش از اعمال بخوبی هم زده شود تا بصورت محلول کاملا یکنواختی درآید.

  • اسپری بدون هوا:

فشار سر نازل: 120 الی 200 (bar)

قطر نازل:0.41 الی 0.58 (mm)

زاویه اسپری: 40 الی 80 درجه

حجم تینر توصیه شده: 0 تا 3 درصد

  • قلمو یا غلطک: مناسب بوده و برای رسیدن به ضخامت مورد نظر چند لایه باید اعمال شود. حجم تینر توصیه شده 0 تا 3 درصد

تینر: T-601

زمان خشک شدن و پوشش مجدد:

آیکون دانلود