این محصول یک رنگ اپوکسی دوجزئی سخت شونده با پلی‌آمید و حاوی فسفات روی و دیگر رنگدانه‌های ضدخوردگی جهت حفاظت از سازه‌های فلزی در برابر خوردگی می‌باشد. این رنگ مقاومت عالی در شرایط اتمسفری صنعتی و دریایی دارد و می‌تواند به عنوان آستری و لایه میانی استفاده شود.

  • جامد حجمی              1+55%
  • چگالی                     0.05±1.5 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال             º25<
  • فام/براقیت                طوسی/ براق
  • نسبت اختلاط            پایه به هاردنر 77 به 23 (بر اساس حجم)
  • تینر مناسب              IriThin33

آیکون دانلود

با توجه به این که اعمال رنگ بر روی یک سازه در قالب یک سیستم پوششی و با ضخامت‌های مختلف صورت می‌گیرد، نیاز است تا برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و قیمت تمام شده و به حداکثر رساندن کارایی با معاونت فروش و واحد مهندسی فروش شرکت دریا تامین تماس حاصل فرمائید.