یک پوشش اپوکسی سریع خشک و دوجزئی می‌باشد که حاوی اکسید آهن میکاسه است و می‌تواند به عنوان لایه میانی استفاده شود. این رنگ مقاومت سایشی و ضربه‌ای عالی داشته و می‌تواند با سایر محصولات آیریس پوشش داده شود.

  • جامد حجمی             1±73%
  • چگالی                     0.05±1.7 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال             º16<
  • فام/براقیت               طوسی متالیک، قرمز قهوه‌ای متالیک/مات
  • نسبت ترکیب            بر اساس حجم 80 به20
  • تینر مناسب              IriThin33

آیکون دانلود

با توجه به این که اعمال رنگ بر روی یک سازه در قالب یک سیستم پوششی و با ضخامت‌های مختلف صورت می‌گیرد، نیاز است تا برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و قیمت تمام شده و به حداکثر رساندن کارایی با معاونت فروش و واحد مهندسی فروش شرکت دریا تامین تماس حاصل فرمائید.