مشخصات کلی

محصولی دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمینی و حاوی مقادیر بالای پودر روی فلزی که جهت حفاظت از سازه های فولادی در شرایط خوردگی شدید دریایی و صنعتی طراحی و فرموله شده است. این محصول همچنین یک محصول با سرعت خشک شدن بالا است.

اطلاعات فنی

  • جامد حجمی             %1±50
  • چگالی                     0.05±2.45 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال             º22<
  • فام/ براقیت               خاکستری/ مات
  • نسبت ترکیب            پایه به هاردنر86.5 به 13.5 (بر پایه حجم)
  • تینر مناسب              IriThin33