مشخصات کلی

محصولی دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی و حاوی پودر روی فلزی که جهت حفاظت از سازه های فولادی در شرایط خوردگی شدید دریایی و صنعتی طراحی و فرموله شده است. این پوشش به طور خاص برای سطوحی که با جت فشار بالای آب آماده سازی شده، مناسب می باشد و هم چنین با سطوح آماده سازی شده با استاندارد Sa2 نیز سازگاری دارد.

اطلاعات فنی

  • جامد حجمی             %1±55
  • چگالی                     0.05±2.30 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال             º20<
  • فام/ براقیت               خاکستری/ مات
  • نسبت ترکیب            پایه به هاردنر 89 به 11 (بر پایه حجم)
  • تینر مناسب              IriThin33