محصولی دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی و حاوی پودر روی فلزی که جهت حفاظت از سازه‌های فولادی در شرایط خوردگی شدید دریایی و صنعتی طراحی و فرموله شده است. این پوشش به طور خاص برای سطوحی که با جت فشار بالای آب آماده سازی شده، مناسب می‌باشد و هم‌‎چنین با سطوح آماده‌سازی شده با استاندارد Sa2 نیز سازگاری دارد.

  • جامد حجمی             %1±55
  • چگالی                     0.05±2.30 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال             º20<
  • فام/براقیت              طوسی/ مات
  • نسبت اختلاط            پایه به هاردنر 89 به 11 (بر اساس حجم)
  • تینر مناسب               IriThin33
  • زمان استقراء             15 دقیقه

آیکون دانلود

با توجه به این که اعمال رنگ بر روی یک سازه در قالب یک سیستم پوششی و با ضخامت‌های مختلف صورت می‌گیرد، نیاز است تا برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و قیمت تمام شده و به حداکثر رساندن کارایی با معاونت فروش و واحد مهندسی فروش شرکت دریا تامین تماس حاصل فرمائید.