یک پوشش اپوکسی دوجزئی پخت شونده با پلی‌آمید و مناسب برای شرایط اتمسفری و دریایی می‌باشد. این محصول به طور ویزه به عنوان لایه میانی بین پرایمرهای غنی از روی آلی یا غیرآلی و رویه می‌باشد.

  • جامد حجمی             1±70%
  • چگالی                     0.05±1.55 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال             º16<
  • فام/براقیت                سفید، طوسی/مات
  • نسبت ترکیب            بر اساس حجم 82.5 به17.5
  • تینر مناسب              IriThin33

آیکون دانلود

با توجه به این که اعمال رنگ بر روی یک سازه در قالب یک سیستم پوششی و با ضخامت‌های مختلف صورت می‌گیرد، نیاز است تا برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و قیمت تمام شده و به حداکثر رساندن کارایی با معاونت فروش و واحد مهندسی فروش شرکت دریا تامین تماس حاصل فرمائید.