این محصول یک پوشش اپوکسی شفاف و دوجزئی سخت‌شونده با هاردنر پلی‌آمید است که می‌تواند هم به عنوان اهداف تزئینی و هم حفاظتی بر روی سیستم‌های پایه اپوکسی، چوبی و سیلر بر روی سازه‌های سیمانی و بتنی استفاده شود.این پوشش شفاف چسبندگی را افزایش داده و خواص مانع شوندگی مطلوبی دارد.

  • جامد حجمی              1+55%
  • چگالی                     0.05±1.01 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال             º25<
  • فام/براقیت                شفاف/ براق
  • نسبت اختلاط            پایه به هاردنر 78 به 22 (بر اساس حجم)
  • تینر مناسب              IriThin33

آیکون دانلود

با توجه به این که اعمال رنگ بر روی یک سازه در قالب یک سیستم پوششی و با ضخامت‌های مختلف صورت می‌گیرد، نیاز است تا برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و قیمت تمام شده و به حداکثر رساندن کارایی با معاونت فروش و واحد مهندسی فروش شرکت دریا تامین تماس حاصل فرمائید.