• مشخصات عمومی

شاپ پرایمر بر پایه رزین اتیل سیلیکات و پیگمنت روی می باشد. این محصول در عین ایجاد مقاومت به خوردگی، از مقاومت به حرارتی مناسبی نیز برخوردار است و کمترین میزان نمک های روی را ایجاد می کند.

 

  • مشخصات فنی

نسبت اختلاط: جز A به جز B بر اساس حجم: 55 به 45

پیش از اختلاط اجزا، خمیر روی به خوبی میکس شود. رزین به صورت تدریجی در حین میکسینگ خمیر روی به ظرف اضافه شود و این فرآیند تا همگن شدن رنگ ادامه یابد تا از ایجاد لخته و کلوخه در رنگ جلوگیری شود. همچنین در صورت باقی ماندن توده درشت و غیر قابل حل در رنگ، می باید از صاف کردن استفاده نمود تا موجب انسداد در تجهیزات اسپری رنگ نشود.

فرصت کاربری(Pot Life): ده ساعت در دمای 10 درجه سلسیوس، 8 ساعت در دمای 23 درجه سلسیوس، 6 ساعت در دمای 30 درجه سلسیوس

فام: قرمز متمایل به قهوه ای(66)، سبز(33)

درصد جامد حجمی33%

دانسیته: 1.30 الی 1.40 (Kg/Lit)

براقیت: مات

  • روش اعمال

لازم است که رنگ پیش از اعمال بخوبی هم زده شود تا بصورت محلول کاملا یکنواختی درآید این فرآیند در حین رنگ آمیزی نیز باید ادامه یابد.

اسپری با هوا: فشار سر نازل 4 الی 5 (bar)         قطر نازل: 1.8 الی 2.2 (mm)       مقدار تینر مناسب: 0 الی 10 درصد

اسپری بدون هوا: فشار سر نازل 120 الی 150 (bar)     قطر نازل: 0.53 الی 0.64 (mm)     زاویه اسپری: 40 الی 80 درجه    مقدار تینر مناسب: 0 الی 3 درصد

قلمو یا غلطک: توصیه نمی شود.

تینر: T-606 یا T-607 از افزودن تینر بیش از اندازه خودداری شود چرا که بر روی فرآیند کیورینگ رنگ اثر سو می گذارد.

زمان خشک شدن و پوشش مجدد: