این رنگ ضدخزه، بر پایه ترکیبی از رزین‌های ویژه و مواد خزه کش تولید شده است که با آزاد سازی تدریجی مواد سمی، از رشد میکرو ارگانیسم‌ها جلوگیری می‌کند. این محصول فاقد خزه کش‌های سمی حاوی فلز قلع می‌باشد و برای مناطقی با میزان رشد خزه متوسط مناسب می‌باشد. همچنین قابلیت اعمال بر روی سیستم‌های پوششی IRIS را دارا می‌باشد و برای پوشش دهی مجدد سیستم‌های ضد خزه قدیمی نیز گزینه مناسبی است.

  • جامد حجمی             1±48%
  • چگالی                     0.05±1.5 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال             º25<
  • فام/ براقیت               قرمز مایل به قهوه‌ای/مات
  • نسبت ترکیب            تک جزئی
  • تینر مناسب              IriThin22

آیکون دانلود