این محصول یک رویه کلرکائوچو تقویت شده می‌باشد که دوام و یکنواختی مطلوبی دارد.براق بوده و برای نواحی بالای خط آبخور، عرشه و ساختمان‌های کشتی در شرایط خورنده دریایی استفاده می‌گردد.اعمال آن آسان بوده و به سرعت خشک می‌گردد.

  • جامد حجمی              1+30%
  • چگالی                     0.05±1.15 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال             º25<
  • فام/براقیت                سفید/ براق
  • نسبت اختلاط            تک جزئی
  • تینر مناسب              IriThin22

آیکون دانلود

با توجه به این که اعمال رنگ بر روی یک سازه در قالب یک سیستم پوششی و با ضخامت‌های مختلف صورت می‌گیرد، نیاز است تا برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و قیمت تمام شده و به حداکثر رساندن کارایی با معاونت فروش و واحد مهندسی فروش شرکت دریا تامین تماس حاصل فرمائید.