این محصول یک رویه‌ی آلکیدی تقویت شده برای استفاده در محیط‌های دریایی و صنعتی مانند بالای خط آبخور کشتی‌ها، عرشه و ساختمان‌های کشتی می‌باشد. همچنین دارای ماندگاری مناسب بوده و براقیت خوبی به دست می‌دهد.  IriLux150در فام‌های مختلف موجود بوده و اعمال آن به آسانی می‌باشد.

  • جامد حجمی             2±48%       (متفاوت در فام‌های مختلف)
  • چگالی                     0.05±1.25 کیلوگرم بر لیتر (در فام‌های مختلف مقدار اندکی تفاوت وجود دارد.)
  • نقطه اشتعال             º35<
  • فام/ براقیت                سفید / نیمه‌براق  (موجود در فام‌های مختلف)
  • نسبت اختلاط            تک جزئی
  • تینر مناسب              IriThin11

آیکون دانلود

با توجه به این که اعمال رنگ بر روی یک سازه در قالب یک سیستم پوششی و با ضخامت‌های مختلف صورت می‌گیرد، نیاز است تا برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و قیمت تمام شده و به حداکثر رساندن کارایی با معاونت فروش و واحد مهندسی فروش شرکت دریا تامین تماس حاصل فرمائید.