یک رنگ آلکیدی با کیفیت بر پایه رزین آلکید بلند روغن بوده و بر روی سطوح استیل، آجری، چوبی و گچی چسبندگی خوبی دارد. این محصول برای رنگ‌آمیزی سطوح داخلی و خارجی در خانه و اهداف تزئینی پیشنهاد می‌گردد. این رنگ یک فیلم سخت و با دوام و مناسب برای آشپزخانه، حمام و… تشکیل می‌دهد.

  • جامد حجمی             1±48%  (سفید خالص)(متفاوت در فام‌های مختلف)
  • چگالی                     0.05±1.25 کیلوگرم بر لیتر  (متفاوت در فام‌های مختلف)
  • نقطه اشتعال             º35<
  • فام/براقیت              سفید/نیمه‌براق
  • نسبت ترکیب            تک جزئی
  • تینر مناسب              IriThin11

آیکون دانلود