یک محصول یک رویه‌ی تک جزئی برپایه رزین آکریلیک می‌باشد که ماندگاری و یکنواختی خوبی دارد. اعمال آن آسان بوده و به سرعت خشک می‌شود. همچنین بر روی سیستم‌های ضدخوردگی آیریس می‌تواند استفاده شود.

  • جامد حجمی             1±46%سفید (متفاوت در فام‌های مختلف)
  • چگالی                     0.05±1.4 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال             º25<
  • فام/براقیت                سفید/ نیمه براق
  • نسبت اختلاط            تک جزئی
  • تینر مناسب              IriThin22

آیکون دانلود

با توجه به این که اعمال رنگ بر روی یک سازه در قالب یک سیستم پوششی و با ضخامت‌های مختلف صورت می‌گیرد، نیاز است تا برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و قیمت تمام شده و به حداکثر رساندن کارایی با معاونت فروش و واحد مهندسی فروش شرکت دریا تامین تماس حاصل فرمائید.