IriLux

این محصول یک پوشش تک جزئی بر پایه رزین آلکید اصلاح شده است که برای استفاده به عنوان پوشش رویه طراحی شده است. این پوشش از قلم خوری، همترازی و ثبات رنگ بالایی برخوردار بوده و سادگی در کاربرد آن از دیگر ویژگی های این محصول است. این پوشش قابلیت استفاده در سطوح وسیع را دارا بوده و همچنین به دلیل ویژگی های خاص آن، قابل حمل و نگه داری در شناور جهت لکه گیری در سطوح محدود می باشد. همچنین قابلیت استفاده به عنوان رنگ رویه در فام های متنوع در کاربرد های حفاظتی و صنعتی را دارا می باشد.


IriPox

این محصول یک رویه دوجزئی بر پایه رزین اپوکسی است که برای مصارف داخلی و خارجی کاربر داشته و مقاومت خوبی در برابر حلال ها، مواد شیمیایی و روان کننده ها از خود نشان می دهد. IriPox مقاومت خوبی از خود در شرایط آب و هوایی گوناگون نشان داده و خواص آن ثابت باقی می ماند. این محصول با سیستم های پوششی IRIS سازگار می باشد.


IriThane130

این محصول یک پوشش رویه دو جزئی بر پایه رزین پلی یورتان آکریلیک است که قابلیت استفاده در محیط های داخلی و خارجی را داشته و مقاومت خوبی در برابر مواد شیمیایی، حلال ها و مواد روان کننده از خود نشان می دهد. این محصول که به طور ویژه برای محیط های دریایی و صنعتی فرموله شده و در طول زمان خواص خود را حفظ می کند. این محصول با سیستم های پوششی IRIS سازگار می باشد.


IriThane190

این محصول یک پوشش رویه دو جزئی است که حاوی رزین آلیفاتیک پلی یورتان برپایه آکریلیک است که قابلیت استفاده در محیط های داخلی و خارجی را داشته و مقاومت خوبی در برابر عوامل محیطی از خود نشان می دهد. این محصول که به طور ویژه برای محیط های دریایی و صنعتی فرموله شده و در طول زمان خواص خود را حفظ می کند. IriThane190 با سیستم های پوششی IRIS سازگار بوده و در فام های مختلف قابل تولید است.


IriThane HB

محصولی دو جزئی بر پایه رزین پلی یورتان که قابل استفاده در محیط های داخلی و خارجی را داشته و مقاومت خوبی در برابر پاشش روغن و مواد شیمیایی از خود نشان می دهد. این محصول از مقاومت خوبی در برابر عوامل محیطی برخوردار بوده و جلا و خواص فیزیکی خود را در طول زمان حفظ می کند. IriThane HB قابلیت اعمال در ضخامت فیلم خشک تا 100 میکرون با یک بار اعمال را داشته و در عین حال خواص خود را از دست نمی دهد. این محصول با سیستم های پوششی آیریس سازگار بوده و در فام های مختلف قابل تولید است.