این رنگ ضدخزه، بر پایه ترکیبی از رزین‌های ویژه و مواد خزه کش تولید شده است که با آزاد سازی تدریجی مواد سمی، از رشد میکرو ارگانیسم‌ها جلوگیری می‌کند. این محصول از فناوری خود صیقل شوندگی برخوردار بوده، فاقد خزه کش‌های سمی حاوی فلز قلع می‌باشد و برای مناطقی با میزان رشد خزه زیاد مناسب می‌باشد. در پوشش‌های با فناوری خود صیقل شوندگی، رها سازی مواد سمی به صورت تدریجی  و با نرخ ثابت انجام می‌گیرد و عملکرد سیستم ضدخزه در طول مدت استفاده با ضعف و اختلال مواجه نمی‌شود. همچنین قابلیت اعمال بر روی سیستم‌های پوششی IRIS را دارا می‌باشد و برای پوشش دهی مجدد سیستم‌های ضدخزه قدیمی نیز گزینه مناسبی است.

  • جامد حجمی             1±50%
  • چگالی                     0.05±1.6 کیلوگرم بر لیتر
  • نقطه اشتعال             º25<
  • فام/ براقیت               قرمز مایل به قهوه‌ای، قهوه‌ای/مات
  • نسبت ترکیب            تک جزئی
  • تینر مناسب              IriThin22

آیکون دانلود

با توجه به این که اعمال رنگ بر روی یک سازه در قالب یک سیستم پوششی و با ضخامت‌های مختلف صورت می‌گیرد، نیاز است تا برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و قیمت تمام شده و به حداکثر رساندن کارایی با معاونت فروش و واحد مهندسی فروش شرکت دریا تامین تماس حاصل فرمائید.