آمار صادرات رنگ کشور با کد تعرفه گمرکی ۳۲۰۸۹۰۹۰ / رنگها و ورنی ها بر اساس پلیمرهای سینتتیک .

این کد، بالاترین بخش صادرات رنگ کشور می باشد که متاسفانه در سالهای اخیر با کاهش چشمگیر صادرات مواجه بوده است. بطوری که از صادرات ۵۴ میلیون دلاری در سال ۱۳۹۰ به ۲۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است.

منبع: اولین همایش “بازار رنگ، آبکاری و پوشش ایران، خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع” 14 شهریور ماه ۱۳۹۷ / دانشگاه صنعتی شریف