پوشش خودتمیز شونده

عرضه‌‌ نانوپوشش خودتمیزشونده‌ ویژه‌ی بدنه خودرو

/post-9/

نشریخ پوشش های سطحی یکی از شرکت‌های نانوفناور آفریقای جنوبی اقدام به عرضه‌ی نانوپوششی برای استفاده در بدنه‌ی خودرو کرده‌است. این نانوپوشش موجب بروز رفتار خودتمیزشوندگی می‌شود. این پوشش از خواص ضدخراش نیز برخوردار است. شرکت نانوفورلایف فناوری نانوپوشش جدیدی به بازار عرضه کرده که در خودروها...