خدمات

شرکت دریا تامین تجهیز با بهره گیری از تجربه مدیران سازمان های دریایی و صنعتی بعنوان شاخه دريايي رنگ پارس پامچال و با هدف تمرکز بر مشاوره و ارائه رنگهای دریایی ترانس اوشن (پامچال) در سال 1386 تاسیس شده است.

سياست این شرکت تامین رنگ در کوتاهترین زمان ممکن با بالاترین کیفیت و قیمت مناسب بوده و خدمات قبل، به هنگام و بعد از فروش را جزو تعهدات خود می داند.
در این زمینه شرکت دریا تامین تجهیز با دارا بودن چندین انبار بزرگ رنگ، این قابلیت را داراست که سریعا و با حداقل زمان، رنگ مورد نیاز پروژه های صنعتی و دریایی را تحویل نموده و احتمال کسری رنگ در پروژه ها را بطور کلی از میان بردارد.


همچنین شرکت دریا تامین تجهیز با اعزام ناظر بصورت رایگان در استان های هرمزگان، مازندران و خوزستان، کلیه پروژه های رنگ آمیزی را نظارت نموده و بدین ترتیب موجبات آسودگی خاطر مالکان و پیمانکاران محترم دولتی و خصوصی را فراهم نموده است.

 

دریا تامین تجهیز-رنگ دریایی پارس پامچال-رنگین زره-همپل