Olympic72900 Antifouling

 

  • مشخصات عمومی

این ضدخزه از فناوری روزین همپل بهره برده و در آن از بایوسایدهای غیر سمی و عاری از قلع استفاده شده است. در این رنگ از پیونده آکریلیکی استفاده شده و جهت رنگ آمیزی شناورهای نوساز و همچنین پوشش دهی مجدد شناورهای در حال سرویس مناسب می باشد. این محصول از فناوری خود صیقل شوندگی بهره می برد و عاری از مواد سمی نامتعارف بوده و با استاداردهای سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) مطابقت دارد.

 

  • مشخصات فنی

فام: قرمز(51110)

درصد جامد حجمی: %63

دانسیته: 1.7 (Kg/Lit)

 

  • روش اعمال

لازم است که رنگ پیش از اعمال بخوبی هم زده شود تا بصورت محلول کاملا یکنواختی درآید.

اسپری بدون هوا: فشار سر نازل 270 (bar)     قطر نازل: 0.027 - 0.031 (inch)    حجم تینر توصیه شده: 5 درصد

تینر: RZT-12

 

 سفارش این محصول 

دریا تامین تجهیز-رنگ دریایی پارس پامچال-رنگین زره-همپل