Globic9000 Antifouling

  • مشخصات عمومی

این ضدخزه خود صیقل شونده از فناوری نانو آکریلات بهره برده و در آن از بایوسایدهای غیر سمی و عاری از قلع استفاده شده است. این محصول به دلیل ساختار خاص رزینی، به صورت کنترل شده مواد سمی را آزاد کرده و در طول مدت سرویس اثر خود را از دست نمی دهد.  این رنگ از فناوری خود صیقل شوندگی بهره می برد و عاری از مواد سمی نامتعارف بوده و با استاداردهای سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) مطابقت دارد. گلوبیک 9000 جهت رنگ آمیزی شناورهای نوساز و همچنین پوشش دهی مجدد شناورهای در حال سرویس مناسب می باشد.

ویژگی منحصر به فرد این محصول استفاده از فناوری نانو کپسول ها است که باعث می شود در کمترین سرعت کروز یا حتی سکون شناور، فرآیند رهاسازی خزه ها بدون وقفه ادامه داشته باشد.

 

  • مشخصات فنی

فام: قرمز(51110)

درصد جامد حجمی: %58

دانسیته: 1.9 (Kg/Lit)

 

  • روش اعمال

لازم است که رنگ پیش از اعمال بخوبی هم زده شود تا بصورت محلول کاملا یکنواختی درآید.

اسپری بدون هوا: فشار سر نازل 270 (bar)     قطر نازل: 0.027 - 0.031 (inch)    حجم تینر توصیه شده: 5 درصد (در صورت نیاز)

تینر: RZT-12

 

 

ثبت سفارش این محصول

دریا تامین تجهیز-رنگ دریایی پارس پامچال-رنگین زره-همپل