سیستم رنگبندی رال

گردآوری: حسین قلی زادگان 

سیستم رنگبندی رال (RAL colour standard) که با نام عدد رال (ral number) نیز شناخته می شود، سیستمی برای استاندارد گذاری طیف رنگ های صنعتی می باشد.این استاندارد شامل کدهایی چهار رقمی است که به هر رنگ در طیف رنگ ها داده می شود.کلمه رال از حروف نخست عبارت آلمانی Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung به معنی  "کمیسیون دولتی تضمین کیفیت  و شرایط تحویل" گرفته شده است.به طور کلی کدها در این استاندارد به نه کلاس کلی به شرح زیر طبقه بندی می شوند.

  • RAL 1xxx

شامل 38 طیف رنگ (از RAL 1000  تا  RAL 1037) در فام زرد می باشد.

  • RAL 2xxx

شامل 14 طیف رنگ (از RAL 2000  تا  RAL 2013) در فام نارنجی می باشد.

  • RAL 3xxx

شامل 34 طیف رنگ (از RAL 3000  تا  RAL 3033) در فام قرمز می باشد.

  • RAL 4xxx

شامل 12 طیف رنگ (از RAL 4001  تا  RAL 4012) در فام ارغوانی می باشد.

  • RAL 5xxx

شامل 25 طیف رنگ (از RAL 5000  تا  RAL 5026) در فام آبی می باشد.

  • RAL 6xxx

شامل 34 طیف رنگ (از RAL 6000  تا  RAL 6038) در فام سبز می باشد.

  • RAL 7xxx

شامل 34 طیف رنگ (از RAL 7000  تا  RAL 7048) در فام خاکستری می باشد.

  • RAL 8xxx

شامل 34 طیف رنگ (از RAL 8000  تا  RAL 8029) در فام قهوه ای می باشد.

  • RAL 9xxx

شامل 34 طیف رنگ (از RAL 9001  تا  RAL 9023) در فام مشکی و سفید می باشد.

در لیست پایین شرح کامل اعداد رال و رنگ های مربوط به هر کد آمده است.

 


پیوند های مفید

 

دریا تامین تجهیز-رنگ دریایی پارس پامچال-رنگین زره-همپل