آموزش

از آنجایی که صنعت رنگ و پوشش از صنایع گسترده با حجم وسیعی از دانش تئوری و صنعتی است، آموزش و اطلاع رسانی علمی از جایگاه خاصی در این صنعت برخوردار است. در این بخش سعی بر آن داریم تا با مقالات دانشنامه ای در موضوعات اساسی صنعت رنگ، رزین و پوشش منبعی در دسترس برای آشنایی و ارتقاء سطح دانش در این صنعت برداشته باشیم. همچنین با گردآوری ده ها عنوان کتاب و متون تخصصی در این حوزه بر آنیم تا نیازهای خاص و ویژه متخصصین گرامی در این صنعت را نیز پاسخگو باشیم.

                                                               


دریا تامین تجهیز-رنگ دریایی پارس پامچال-رنگین زره-همپل