اخبار و تصاویر

 

 تاریخ انتشار: 1395/7/25

هجدهمین نمايشگاه بينالمللی صنايع دريايي و دريانوردی

هجدهمین نمايشگاه بينالمللی صنايع دريايي و دريانوردی از تاریخ 27 الی 30 مهر ماه 1395 در جزیره کیش و با مشارکت ارگان های مختلف دریایی برگزار می گردد.

شرکت دریا تامین تجهیز حضور شما سروران گرامی را در سالن c غرفه 370 گرامی میدارد.           

 


 

 تاریخ انتشار: 1395/7/29

گزارش تصویری حضور شرکت دریا تامین در هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی

                 

 

 

                

    

    

                                        

 

دریا تامین تجهیز-رنگ دریایی پارس پامچال-رنگین زره-همپل