رنگ های ضدخزه

پوشش های ضدخزه گونه ای از پوشش ها هستند که جهت جلوگیری از رشد جلبک، خزه و دیگر موجودات دریایی چسبنده، بر سطح شناورها و سازه های دریایی اعمال می شود.

*با کلیک روی هر تصویر اطلاعات کامل تر هر محصول را مشاهده کنید.

  • ترانس اوشن

 

 

                                                            

                                                                                                      

دریا تامین تجهیز-رنگ دریایی پارس پامچال-رنگین زره-همپل