رنگ های آلکیدی

همچنین پوشش های آلکیدی که بر پایه رزین آلکیدی تک جزئی ساخته می شوند جز قدیمی ترین و البته مناسب ترین پوشش ها جهت اعمال با قلمو و غلطک به منظور لکه گیری می باشد. این پوشش ها که عمده سازندگان پوشش های دریایی با نام SeaStock تولید می کنند، گزینه مناسبی جهت نگه داری در شناورها و اعمال در مناطق اسیب دیده پوشش می باشد. سادگی اعمال و تک جزئی بودن از مزیت های این پوشش است.

*با کلیک روی هرتصویر اطلاعات کامل تر هر محصول را مشاهده نمایید.

                                                                                

                                                                                    

دریا تامین تجهیز-آیریس-ترانس اوشن-IRIS-Transocean Coating-رنگ دریایی-رنگ صنعتی