اخبار و مطالب آموزشی

در وبلاگ دریا تامین بخوانید

رنگ های دو جزئی دسته ای از رنگ های صنعتی هستند که از دو جز پایه (رزین+مواد رنگزا+افزودنی ها و...) و سخت کننده(هاردنر) تشکیل شده اند. به عبارتی این نوع از رنگ ها در دو ظرف جداگانه توسط شرکت سازنده ارائه می شوند و سپس در هنگام استفاده توسط کاربر مخلوط شده و پس از همگن سازی کامل، اعمال می شود.

بروشورهای فنی

اطلاعات تخصصی و درستورالعمل های تکنیکال پیرامون انواع پوشش ها، کد رنگ ها و سیستم های پوششی و نحوه کار با آن ها

کتب تخصصی

در این بخش مجموعه ای از کتب ارزنده در زمینه رنگ، رزین ها، بازرسی رنگ، خوردگی و عیوب پوشش ها جمع آوری شده است.

برندها